Op deze pagina treft u informatie over de volgende cursussen:

Basiscursus Imkeren en Stagelessen

Basiscursus Imkeren

Ieder jaar organiseren wij de Basiscursus Imkeren. De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 13 praktijklessen. Gedurende het praktijkgedeelte krijgt u, samen met een medecursist, het beheer over een bijenvolk. U wordt daar uiteraard bij begeleid.
Ook als u niet van plan bent zelf bijen te gaan houden maar wel geïnteresseerd bent in het leven van een bijenvolk, bent u van harte welkom op de cursus. U zal er veel plezier aan beleven. De reacties van de oud-cursisten staan daar garant voor.
Voor de cursus kunnen maximaal 16 cursisten worden ingeschreven. Wilt u zeker zijn van deelname, dan is het verstandig dat u zich tijdig voor de cursus inschrijft. De cursus van 2020 begint op 3 maart en loopt tot medio september.
Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 185,00 (2021). Afgezien van bijkomende kosten voor een door u zelf aan te schaffen bijenkap. (circa €45,00).
Om in te schrijven stuurt u een e mail naar: E mail: rooijen2@freeler.nl

Inmiddels is er een wachtlijst voor de cursus.
De wachtlijst is behoorlijk lang. Volgens de wachtlijst zullen nieuwe inschrijvingen in 2020 en mogelijk ook in 2021 niet aan de beurt zijn.
Als u de cursus wilt volgen geeft u zich desondanks toch alvast op. Hoe langer u wacht des te lager u op de wachtlijst komt.
Er is nog wel plaats om in 2020 alleen de theorielessen te volgen. De kosten zijn dan € 60. Vol!

Als gevolg van het coronavirus hebben wij de cursus van 2020 noodgedwongen moeten verzetten naar 2021.
Helaas betekent dit, dat de personen die op de wachtlijst staan een jaar opschuiven, naar 2022 en later.

LESROOSTER BASISCURSUS IMKEREN 2020.

1. Dinsdag 3 maart: 19.30 uur: Kennis maken met elkaar en met het bijenvolk.
2. Dinsdag 10 maart: 19.30 uur: De bijenwoning: Het broednest.
3. Dinsdag 17 maart: 19.30 uur: Van Ei tot Bij.
4. Dinsdag 24 maart: 19.30 uur: Het zwermen.
5. Zaterdag 28 maart: 10.00 uur: Excursie Bijenhuis, Wageningen. VERVALLEN!
6. Dinsdag 31 maart: 19.30 uur: Bijenziekten.
7. Zaterdag 4 april: 10.00 uur: Timmerles.
8. Dinsdag 7 april: 18.00 uur: De bijen in: Voorjaarsinspectie.
9. Dinsdag 14 april: 18.00 uur: Ruimte geven: Open en gesloten broed.
10. Dinsdag 21 april: 18.15 uur: Eitjes zien.
11. Dinsdag 28 april: 18.15 uur: Routine opdoen.
12. Dinsdag 5 mei: 18.15 uur: Aflegger maken.
13. Maandag 18 mei: 18.15 uur: Doppen breken.
14. Dinsdag 9 juni: 18.15 uur: Jonge moercontrole.
15. Dinsdag 16 juni: 18.15 uur: Als er geen leggende moer was.
16. Dinsdag 21 juli: 18.15 uur: Honing afnemen; winterklaar maken.
17. Zaterdag 25 juli: 10.00 uur: Honing slingeren.
18. Dinsdag 1 september: 18.15 uur: Wintercontrole.
19. Dinsdag 8 september: 19.30 uur: Eindles.
20. Dinsdag 15 september: 19.30 uur: Diploma-uitreiking.

* Zaterdag 30 mei: 10.00 uur: Demonstratie “oxalen” (Deze les is facultatief).

De 8 t/m 16 en les 18 zijn praktijklessen, waarvoor beschermende kleding nodig is (!).
Les 5. Bijenhuis, Grindweg 273, Wageningen. VERVALLEN!

Door bijzondere omstandigheden, zoals de volksontwikkeling of het weer, kan het noodzakelijk zijn dat van dit rooster moet worden afgeweken of een les komt te vervallen.

Stagelessen:


Deelnemers aan de stagelessen 2020 worden daarvoor nog persoonlijk uitgenodigd.

Rooster Stagelessen 2020:
Zaterdag 4 april 2020: 13 uur en 15 uur. uitwinteren
Zaterdag 11 april 2020: Indien nodig controle “eigen” volk. 13 of 15 uur.
Zaterdag 18 april 2020: Indien nodig controle “eigen” volk. 13 of 15 uur.
Zaterdag 25 april 2020: Indien nodig controle “eigen”volk. 13 of 15 uur.
Zaterdag 2 mei 2020: Controle “eigen”volk. 13 of 15 uur.
Vrijdag 8 mei 2020: Vegers maken. 18 uur.
Zondag 10 mei 2020: Start KG teelt. 11 uur. Tevens 13 en 15 uur.
Maandag 11 mei 2020: Vervolg KG teelt. 17 en 18 uur.
Dinsdag 19 mei 2020: Doppen breken. 18 uur.
Woensdag 20 mei 2020: Doppen breken. 18 uur.
Donderdag 21 mei 2020: Doppen breken. 16 uur.

Dit rooster is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en van de ontwikkelingen van de bijenvolken.