Op deze pagina treft u informatie over de Basiscursus Imkeren.

Basiscursus Imkeren

Ieder jaar organiseren wij de Basiscursus Imkeren. De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 11 praktijklessen. Gedurende het praktijkgedeelte krijgt u, samen met een medecursist, het beheer over een bijenvolk. U wordt daar uiteraard bij begeleid.
Ook als u niet van plan bent zelf bijen te gaan houden maar wel geïnteresseerd bent in het leven van een bijenvolk, bent u van harte welkom op de cursus. U zal er veel plezier aan beleven. De reacties van de oud-cursisten staan daar garant voor.
Er kunnen per cursus maximaal 16 cursisten worden ingeschreven. Wilt u zeker zijn van deelname, dan is het verstandig dat u zich tijdig voor de cursus inschrijft. De cursus 2024 begint op 24 februari en loopt tot medio september. Zie het lesrooster op deze pagina.
Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 225,= (2024), waarbij het vereiste NBV-lesboek ter waarde van € 28,= is inbegrepen. Alleen de beschermende kleding (bijenkap) ad circa € 40,= dient u zelf aan te schaffen.
Om in te schrijven stuurt u een e mail naar: E mail: rooijen2@freeler.nl

Wachtlijst:
Inmiddels is er een behoorlijk lange wachtlijst voor de cursus. Nieuwe inschrijvingen zullen niet in 2024 en 2025 aan de beurt zijn. Als u de cursus wilt volgen geeft u zich desondanks toch alvast op. Hoe langer u wacht des te lager u op de wachtlijst komt. Helaas is er geen gelegenheid om alleen de theorielessen te volgen.

Voor de cursus gebruiken we het lesboek “Honingbij en bijenvolk & Basiscursus Imkeren”, uitgegeven door de NBV.

LESROOSTER BASISCURSUS IMKEREN 2024:
( (T)= Theorie. (P)= Praktijk).

1 (T). Zaterdag 24 februari 16 uur. Kennis maken met elkaar, met materiaal en (honing)bijen

 • Raampjes timmeren
 • Kast demonstreren
 • Imkerjack
 • Imkershops rondsturen

2 (T). Zaterdag 2 maart 16 uur. Biologie van de bij

 • Zintuigen en communicatie 

3 (T). Zaterdag 9 maart 16 uur. Jaarcyclus van het bijenvolk

 • Bijen, hommels, wespen bekijken
 • Kast ‘droog’ bekijken

4 (T). Zaterdag 23 maart*)16 uur. Voedsel en dracht

 • Drachtplanten zoeken en benoemen
 • Honingproeven

5 (T). Zaterdag 30 maart*) 16 uur. Gezondheid en de 5 vrijheden

 • Varroalade
 • Hoornaarvallen (maken)

6 (P). Zaterdag 6 april 16 uur. Basishandelingen en voorjaarsinspectie.

Deze les kan afhankelijk van het weer gewisseld worden met die van 23 of 30 maart.

*) Het is van belang dat de voorjaarsinspectie c.q. het uitwinteren van de bijenvolken onder goede weersomstandigheden plaatshebben. Mochten deze goede weersomstandigheden zich al op 23 maart of 30 maart voordoen, dan wordt de praktijkles van 6 april gewisseld met de theorieles van 23 maart of 30 maart.

Het is dus van belang dat op 23 maart de beschermde kleding beschikbaar is!

Praktijklessen

Voor alle praktijklessen geldt dat de inhoud afhankelijk is van de ontwikkeling van de bijenvolken. Het ‘weer’ is daarbij heel belangrijk voor de ontwikkeling. Vooral voor de lessen 10, 11 en 12 die betrekking hebben op het ‘zwermen’ kan dat leiden tot aanpassingen in het rooster.

* 7 (P). Zaterdag 13 april 16 uur. Ruimte geven en varroa
* 8 (P). Zaterdag 20 april 16 uur. Zwermcontrole
* 9 (P). Zaterdag 27 april 16 uur. Zwermcontrole
* 10 (P). Zondag 5 mei 16 uur. Zwermverhindering, aflegger maken.
* 11 (P). Zaterdag 18 mei 16 uur. Doppen breken, jonge moer inlopen.
* 12 (P). Zaterdag 8 juni 16 uur. Jonge moer controle en Varroa.
* 13 (P). Zaterdag 15 juni 16 uur. Reserve
* 14 (P). Zaterdag 20 juli 16 uur. Honing afnemen, varroa en voeren.
* 15 (P). Zondag 21 juli 16 uur. Honing slingeren.
* 16 (P). Zaterdag 24 augustus 15 uur. Wintercontrole en toets
* 17 (T). Zaterdag 28 september 16 uur. Diploma-uitreiking

De lessen duren 1,5 tot 2 uur.
Door bijzondere omstandigheden, zoals de volksontwikkeling of het weer, kan het noodzakelijk zijn dat van dit rooster moet worden afgeweken of een les komt te vervallen.
Voor de praktijklessen is beschermende kleding vereist. Opgemerkt wordt dat wij zonder handschoenen werken. Voor deze imkercursus hoeft u dus geen leren handschoenen aan te schaffen.
De lessen worden gegeven door Mevr. Ellen Mook.
Contactpersoon van de cursus: Paul van Rooijen, E mail: rooijen2@freeler.nl

Locatie: Bijenstand Reigersbergen, Leidsestraatweg 51, Den Haag.