Op deze pagina treft u informatie over de volgende cursussen:

Basiscursus Bijenhouden
Cursus Koninginnenteelt

Basiscursus Bijenhouden

Ieder jaar organiseren wij de Basiscursus Bijenhouden. De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 13 praktijklessen. Gedurende het praktijkgedeelte krijgt u, samen met een medecursist, het beheer over een bijenvolk. U wordt daar uiteraard bij begeleid.
Ook als u niet van plan bent zelf bijen te gaan houden maar wel geïnteresseerd bent in het leven van een bijenvolk, bent u van harte welkom op de cursus. U zal er veel plezier aan beleven. De reacties van de oud-cursisten staan daar garant voor.
Voor de cursus kunnen maximaal 16 cursisten worden ingeschreven. Wilt u zeker zijn van deelname, dan is het verstandig dat u zich tijdig voor de cursus inschrijft. De cursus van 2017 start in maart en loopt tot medio september.

Het lesgeld voor de cursus bedraagt €155 (Tarief 2017). Afgezien van bijkomende kosten voor een door u zelf aan te schaffen bijenkap. (circa €40,-).

Om in te schrijven stuurt u een e mail naar: E mail: rooijen2@freeler.nl

Inmiddels is er een wachtlijst voor de cursus. Als u de cursus wilt volgen geeft u zich desondanks toch alvast op. Hoe langer u wacht des te lager u op de wachtlijst komt.
Er is nog wel plaats om alleen de theorielessen te volgen. De kosten zijn dan € 55.

ROOSTER BASISCURSUS BIJENHOUDEN 2017

* Dinsdag 7 maart T1. Kennis maken met elkaar en met het bijenvolk.
* Dinsdag 14 maart. T2. De bijenwoning; Het broednest.
* Dinsdag 21 maart. T3. Van Ei tot Bij.
* Dinsdag 28 maart T4. Het zwermen.
* Zaterdag 1 april P1. Excursie Bijenhuis (Wageningen).
* Dinsdag 4 april T5 Bijenziekten.
* Dinsdag 11 april P2. De bijen in; Voorjaarsinspectie.
* Zaterdag 15 april P3. Timmerles.
* Dinsdag 18 april P4. Ruimte geven; Open en gesloten broed.
* Dinsdag 25 april P5. Eitjes zien.
* Dinsdag 2 mei P5a. Controle/moerrooster leggen.
* Dinsdag 9 mei P6. Afleggers maken.
* Maandag 22 mei P7. Doppen breken.
* Dinsdag 13 juni P8. Jonge moercontrole.
* Dinsdag 20 juni P9. Als er geen leggende moer was.
* Dinsdag 25 juli P10. Honing afnemen; winterklaar maken.
* Zaterdag 29 juli P11. Honing slingeren.
* Dinsdag 5 september P12. Wintercontrole.
* Dinsdag 12 september T6. Eindles.
* Dinsdag 19 september Diploma-uitreiking

* Zaterdag 3 juni Demo oxalen.

De lessen worden gegeven op de educatieve bijenstand Reigersbergen van Imkersvereniging Den Haag e.o., Leidsestraatweg 51 te Den Haag.

De theorielessen beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer twee uur. Ze gaan vergezeld met een schriftelijke samenvatting.
De praktijklessen, behalve P1, P3 en P11, beginnen om 18.00 uur en duren 1,5 tot 2 uur. Voor het volgen hiervan is beschermende kleding noodzakelijk. Leren handschoenen zijn niet toegestaan.

Les P1 van zaterdag 1 april is in Het Bijenhuis te Wageningen. 10 uur aldaar aanwezig zijn. Mogelijkheid tot het kopen van artikelen, zoals beschermende kleding (op de aankopen krijgt u éénmalig 10% korting van de NBV).
De zaterdagse lessen P3 en P 11 beginnen om 10 uur.
Door bijzondere omstandigheden, zoals de volksontwikkeling of het weer, kan het noodzakelijk zijn dat van dit rooster moet worden afgeweken.

Voor de cursus koninginnenteelt, de cursus in het Engels, het schema van de stagelessen en een cursus in Frankrijk zie hieronder.

Cursus Koninginnenteelt.

Bijen houden in een dichtbevolkte omgeving, zoals een stad, kan problemen opleveren aangezien het gedrag van bijen onvoorspelbaar is. Als buren of passanten worden gestoken komen er klachten en kun je niet meer onbezorgd van het bijenhouden genieten. Soms moet de hobby dan worden opgegeven.
Koninginnenteelt en selectie is gericht op gewenst en voorspelbaar gedrag van het hele bijenvolk. Zachtaardigheid is daarbij één van de belangrijkst na te streven kenmerken. Koninginnenteelt is daarom een belangrijk aspect van volwaardig imkeren. Wanneer je bijenvolken hebt met een raszuivere koningin of een eerste generatie van een raszuivere koningin, ben je redelijk zeker van zachtaardige bijenvolken, die geen overlast veroorzaken. Ook voor de imker zelf is het een stuk prettiger te werken met bijenvolken met een zachtaardig karakter.

Imkersvereniging Den Haag biedt in 2017 de NBV cursus koninginnenteelt aan. De cursus wordt gegeven door leraar koninginnenteelt Aris de Bakker.
De cursus bestaat uit een theorie gedeelte (4 bijeenkomsten) en een praktijk gedeelte (8 bijeenkomsten), met het doel dat de cursist alle vaardigheden leert kennen om zelf koninginnen te telen.

VOOR DE CURSUS IS HET GEWENST DAT MEN MINIMAAL 1 OF 2 JAREN ZELF BIJEN HOUDT!

De theorielessen worden gegeven op de donderdagen van 30 maart, 6 april, 13 april en 20 april, Aanvang 19.30 uur.
De praktijklessen zijn om 18 uur, tenzij anders is aangegeven op: 11 mei, 18 mei, 24 mei ( 16 uur en 18.30 uur), 25 mei, 1 juni, 5 juni, 29 juni, 6 juli (19.30 uur).

Er wordt naar gestreefd dat elke cursist zo mogelijk 1 raszuivere Carnica Koningin (aangepaard op Vlieland) zelf kan telen. De extra kosten die dit met zich meebrengt (zoals de aanschaf van een bevruchtingskastje) zijn niet in het cursusgeld begrepen.
Via de link kunt u alle informatie over deze cursus lezen.
Cursus Koninginnenteelt 2017 Den Haag
Het lesgeld bedraagt € 150. Leden van imkersvereniging Den Haag krijgen korting.