Op deze pagina treft u informatie over de

Basiscursus Imkeren

Basiscursus Imkeren

Ieder jaar organiseren wij de Basiscursus Imkeren. De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 12 praktijklessen. Gedurende het praktijkgedeelte krijgt u, samen met een medecursist, het beheer over een bijenvolk. U wordt daar uiteraard bij begeleid.
Ook als u niet van plan bent zelf bijen te gaan houden maar wel geïnteresseerd bent in het leven van een bijenvolk, bent u van harte welkom op de cursus. U zal er veel plezier aan beleven. De reacties van de oud-cursisten staan daar garant voor.
Voor de cursus kunnen maximaal 16 cursisten worden ingeschreven. Wilt u zeker zijn van deelname, dan is het verstandig dat u zich tijdig voor de cursus inschrijft. De cursus van 2022 begint op 5 maart en loopt tot medio september.
Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 195,00 (2022), waarbij het NBV-lesboek ter waarde van € 22,00 is inbegrepen, maar afgezien van bijkomende kosten voor een door u zelf aan te schaffen bijenkap (circa €45,00).
Om in te schrijven stuurt u een e mail naar: E mail: rooijen2@freeler.nl

Inmiddels is er een behoorlijk lange wachtlijst voor de cursus.
Volgens de wachtlijst zullen nieuwe inschrijvingen in 2021 niet in 2022 en 2023 aan de beurt zijn.
Als u de cursus wilt volgen geeft u zich desondanks toch alvast op. Hoe langer u wacht des te lager u op de wachtlijst komt.
Helaas is er in 2022 ook geen gelegenheid om alleen de theorielessen te volgen.

Als gevolg van het coronavirus hebben wij de cursus van 2020 noodgedwongen moeten verzetten naar 2021. Helaas hebben wij ook de cursus van 2021 moeten afgelasten. Dit betekent, dat de personen die op de wachtlijst staan opnieuw een jaar opschuiven, naar 2023 en later.

BASISCURSUS IMKEREN 2022 (informatie Cursisten 2020).
Hopelijk kunnen in 2022 de lessen voor de Basiscursus Imkeren door gaan. De lessen zullen door Ellen Mook gegeven worden. Jullie kunnen de cursus, waar je in 2020 aan begonnen bent, bij haar afronden. Omdat het lang geleden is krijgen jullie de mogelijkheid om ‘opnieuw’ met de hele cursus te beginnen. Zaterdag 16.00 uur (twee keer op zondag) is de cursusdag en tijd, zie bijgevoegd lesrooster. Het voordeel van de cursus overdag is, dat er om die tijd meer activiteit van de bijen is. Voor de praktijklessen is dat leuker.
Locatie: Bijenstand Reigersbergen, Leidsestraatweg 51, Den Haag.

Voor de praktijklessen is beschermende kleding vereist.

Voor de cursus gaan we het lesboek “Honingbij en bijenvolk & Basiscursus Imkeren” gebruiken, uitgegeven door de NBV.

LESROOSTER BASISCURSUS IMKEREN 2022.


* 1. Zaterdag 5 maart 16 uur Kennis maken, raampjes timmeren
* 2. Zaterdag 12 maart 16 uur. Biologie van de bij
* 3. Zaterdag 19 maart 16 uur. Voedsel en dracht
* 4. Zaterdag 26 maart 16 uur. Jaarcyclus van het bijenvolk
* 5. Zaterdag 2 april 16 uur. Gezondheid
* Zaterdag 9 april 10 uur. Bezoek Bijenhuis, Wageningen. Indien gewenst.
* 6. Zaterdag 9 april 16 uur. Basishandelingen en voorjaarsinspectie.
* 7. Zaterdag 16 april 16 uur. Ruimte geven en varroa
* 8. Zaterdag 23 april 16 uur. Zwermcontrole
* 9. Zaterdag 30 april 16 uur. Zwermcontrole
* 10. Zondag 8 mei 16 uur. Zwermverhindering, aflegger maken.
* 11 Zaterdag 21 mei 16 uur. Doppen breken, jonge moer inlopen.
* 12 Zaterdag 11 juni 16 uur. Jonge moer controle en Varroa.
* 13. Zaterdag 18 juni 16 uur. Reserve
* 14. Zaterdag 23 juli 16 uur. Honing afnemen, varroa en voeren.
* 15. Zondag 24 juli 16 uur. Honing slingeren.
* 16. Zaterdag 27 augustus 16 uur. Wintercontrole en toets
* 17. Zaterdag 1 oktober 16 uur. Diploma-uitreiking

De lessen duren 1,5 tot 2 uur.
Door bijzondere omstandigheden, zoals de volksontwikkeling of het weer, kan het noodzakelijk zijn dat van dit rooster moet worden afgeweken of een les komt te vervallen.