Op deze pagina treft u informatie over de

Basiscursus Imkeren

Basiscursus Imkeren

Ieder jaar organiseren wij de Basiscursus Imkeren. De cursus bestaat uit 6 theorielessen en 12 praktijklessen. Gedurende het praktijkgedeelte krijgt u, samen met een medecursist, het beheer over een bijenvolk. U wordt daar uiteraard bij begeleid.
Ook als u niet van plan bent zelf bijen te gaan houden maar wel geïnteresseerd bent in het leven van een bijenvolk, bent u van harte welkom op de cursus. U zal er veel plezier aan beleven. De reacties van de oud-cursisten staan daar garant voor.
Voor de cursus kunnen maximaal 16 cursisten worden ingeschreven. Wilt u zeker zijn van deelname, dan is het verstandig dat u zich tijdig voor de cursus inschrijft. De cursus van 2021 begint op 2 maart en loopt tot medio september.
Het lesgeld voor de cursus bedraagt € 185,00 (2021). Afgezien van bijkomende kosten voor een door u zelf aan te schaffen bijenkap. (circa €45,00).
Om in te schrijven stuurt u een e mail naar: E mail: rooijen2@freeler.nl

Inmiddels is er een wachtlijst voor de cursus.
De wachtlijst is behoorlijk lang. Volgens de wachtlijst zullen nieuwe inschrijvingen in 2021 en ook in 2022 niet aan de beurt zijn.
Als u de cursus wilt volgen geeft u zich desondanks toch alvast op. Hoe langer u wacht des te lager u op de wachtlijst komt.
Helaas is er in 2021 ook geen gelegenheid om alleen de theorielessen te volgen.

Als gevolg van het coronavirus hebben wij de cursus van 2020 noodgedwongen moeten verzetten naar 2021. Helaas hebben wij ook de cursus van 2021 moeten afgelasten. Dit betekent, dat de personen die op de wachtlijst staan opnieuw een jaar opschuiven, naar 2023 en later.

LESROOSTER BASISCURSUS IMKEREN 2021.

1. Dinsdag 2 maart: Theorie- Kennis maken met elkaar en met het bijenvolk.
2. Dinsdag 9 maart: Theorie- biologie van de bij.
3. Dinsdag 16 maart: Theorie- bijenbehuizing.
4. Dinsdag 23 maart: Theorie- zwermen.
5. Dinsdag 30 maart: Praktijk – voorjaarscontrole.
6. Zaterdag 3 april: Praktijk- raampjes timmeren en was insmelten.
7. Dinsdag 6 april: Theorie- bijengezondheid en honingverwerking.
8. Dinsdag 13 april: Praktijk- ruimte geven.
9. Dinsdag 20 april: Praktijk- Eitjes zien.
10. Dinsdag 27 april: Praktijk- routine opdoen en koninginnerooster.
11. Dinsdag 4 mei: Praktijk- aflegger maken.
12. Maandag 17 mei: Praktijk- Doppen breken.
13. Dinsdag 8 juni: Praktijk- controle jonge moer.
14. Dinsdag 15 juni: Praktijk- als er geen leggende moer was.
15. Dinsdag 20 juli: Praktijk- honing afnemen (evt. start voeren).
16. Zaterdag 24 juli: Praktijk- honing slingeren.
17. Dinsdag 17 augustus: Praktijk- inspectie voedselvoorraad.
18. Dinsdag 7 september: Theorie- toets en eindgesprek.

Alle lessen, behalve de lessen van 3 april en 24 juli, beginnen om 18 uur en duren tot circa 20 uur. De zaterdagse lessen beginnen om 10 uur.
Locatie: Bijenstand Reigersbergen ( Leidsestraatweg 51, Den Haag.

Voor de praktijklessen is beschermende kleding nodigzakelijk.
Door bijzondere omstandigheden, zoals de volksontwikkeling of het weer, kan het noodzakelijk zijn dat van dit rooster moet worden afgeweken of een les komt te vervallen.