Opgericht 16 maart 1914
Aantal leden en donateurs: 145

BIJENZWERM GEZIEN?

Klik op onderstaande link: BIJENZWERM GEZIEN

Actueel uit 1938

Telken jare komen nieuwe imkers onze gelederen versterken. Het zijn beginners, meestal vol idealen. Opgewekt door de gloedvolle woorden van een spreker op de een of andere propaganda-avond, door het lezen van een hooggestemd artikel in een of andere courant, door het lezen van een verhaal over de bijen of door persoonlijke aanraking met een imker.
Vooral dit laatste is vaak van overwegend belang bij het te nemen besluit, want welke imker spreekt niet altijd met grote liefde en groot enthousiasme over zijn bijen? Raakt hij eenmaal in vuur daarover, dan is hij nog lang niet uitgepraat en rust hij niet voordat hij zijn aandachtigen luisteraar op kookhitte heeft gebracht.
De gevolgen blijven niet uit. De luisteraar brandt van ongeduld om zich ook een bijenvolk aan te schaffen en hij wil weten, steeds maar méér weten en hij laat den propagandist niet los!
Eigenaardig toch dat imkersvolk. Waarom willen zij toch maar iedereen imker maken? Hebt ge het ooit op ander gebied beleefd, althans met zulk een hardnekkigheid? Er moet dan wel een grote bekoring van het bijenleven uitgaan en het strekt den imker tot eer, dat hij van die bekoring ook zijn medemens wil laten genieten.
Maar met bekoring alléén is men nog geen imker en nu is het doel van dit stukje om al onze leden, die in aanraking komen met een beginner dezen, indien hij dit wenst, goede voorlichting te geven. Laten wij ons de tijd eens herinneren, dat wij zelf de eerste schreden op het imkerspad zetten en hoe dankbaar wij waren voor wat goede voorlichting. Help hem over de eerste moeilijkheden heen en laat hem zoveel mogelijk alles zelf uitvoeren, nadat ge hem een handeling hebt voorgedaan. Houdt niets voor Uzelf, stel er tenslotte prijs op, indien Uw leerling U gaat overtreffen.
Ook nu zijn er weer veel nieuwelingen tot onze vereniging toegetreden. Help hen!
En Gij leerlingen, toont U een gewillig leerling en tracht zo spoedig mogelijk op uw eigen kompas te varen. Gij en Uw leermeester zullen zich daarin verheugen.
Februari 1938 Maandschrift voor bijenteelt (nbbv).

Imkersvereniging Den Haag heeft een eigen bijenstand. Deze staat op Landgoed Reigersbergen (tussen Marlot en het Haagse bos).
Adres: Leidsestraatweg 51, 2594 BB Den Haag, achter de fruitmuren langs de toegangsweg naar het Louwman Museum.
Zie de openingstijden bij “contact”.

Bijenzwerm gezien?Lid wordenActiviteiten