Opgericht 16 maart 1914
Aantal leden en donateurs: 145

BIJENZWERM GEZIEN?

Klik op onderstaande link: BIJENZWERM GEZIEN

Voorjaars Honing 2021

Honing is voedsel voor de bijen. Het merendeel dat de bijen verzamelen laat de imker dan ook aan de bijen.
Dit voorjaar van 2021 is zoals iedereen heeft gemerkt bijzonder koud. Alhoewel de bijen zo ’n koude periode redelijk goed doorstaan heeft dat wel grote gevolgen voor de hoeveelheid nectar die kan worden verzameld. Als het te koud is, geven veel bloemen geen nectar af en de bijen kunnen op koude dagen niet ver en langdurig vliegen. Wat ze wel kunnen verzamelen hebben de bijen zelf nodig om zich in stand te houden Er blijft niets over voor de imker.
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen wij er daarom niet op rekenen dat wij in (begin) juni, honing voor de verkoop te hebben.
Vanaf 1 augustus is er weer zomerhoning te koop.

Aanschaf P en F1 moeren in 2021.

Waar koop ik in Den Haag mijn Koningin(nen)?
Imkersvereniging Den Haag beveelt het houden van zachtaardige bijenvolken van harte aan. Imkers kunnen bij Bart Barten teeltmateriaal kopen.
Bart Barten, één van onze leden, teelt zuivere koninginnen, zogenaamde P moeren van het ras Carnica. Deze Koninginnen worden naar een bevruchtingsstation gebracht waar ze worden bevrucht door raszuivere darren. Teeltstation is het Duitse waddeneiland Wangerooge. Daarnaast zullen er geïnsemineerde P-moeren beschikbaar zijn.

De gegevens voor het jaar 2021 zijn:
• Jonge larfjes: 50 cent per larfje
• Onbevruchte moeren: beschikbaar op 10 juni, 24 juni.
Prijs € 10 per moer.
• Standbevruchte moeren (F1): beschikbaar vanaf 1 juli. Prijs € 20 per moer.
• Gecontroleerd bevruchte P-moeren: Beschikbaar vanaf woensdag 15 juli. Prijs € 70 per moer.
Leden en donateurs van de Haagse imkersvereniging krijgen 20% korting op de P-moeren. Bovendien krijgen zij, als ze voor de eerste keer een P- moer bij Bart Barten kopen, voor die eerste P moer, van de imkersvereniging een extra tegemoetkoming van € 5. De eerste P-moer kost dus € 51 elke volgende P-moer kost € 56.

De moeder van de koninginnen is als beste uit een zeven jaar durende selectie in Den Haag gekomen waarbij, naast zachtaardigheid en ziekte resistentie, ook naar honingoogst, zwermtraagheid en raatvastheid is gekeken. De eigenschappen van de teeltmoer zijn goed (honing 107, zachtaardigheid 107, raatvastheid 106, zwermtraagheid 131 en onderdrukking van varroa 121).
De gegevens staan in Beebreed bij de Europese Carnica hoofdpopulatie onder het nummer land: NL 55, teler: 3, teeltboeknummer 4 en jaar 2019.
( https://www2.hu-berlin.de/beebreed/ZWS/Startseiten/deutsch/Bienenzucht-Start.html )
E mail: b_barten@yahoo.com

Actueel uit 1938

Telken jare komen nieuwe imkers onze gelederen versterken. Het zijn beginners, meestal vol idealen. Opgewekt door de gloedvolle woorden van een spreker op de een of andere propaganda-avond, door het lezen van een hooggestemd artikel in een of andere courant, door het lezen van een verhaal over de bijen of door persoonlijke aanraking met een imker.
Vooral dit laatste is vaak van overwegend belang bij het te nemen besluit, want welke imker spreekt niet altijd met grote liefde en groot enthousiasme over zijn bijen? Raakt hij eenmaal in vuur daarover, dan is hij nog lang niet uitgepraat en rust hij niet voordat hij zijn aandachtigen luisteraar op kookhitte heeft gebracht.
De gevolgen blijven niet uit. De luisteraar brandt van ongeduld om zich ook een bijenvolk aan te schaffen en hij wil weten, steeds maar méér weten en hij laat den propagandist niet los!
Eigenaardig toch dat imkersvolk. Waarom willen zij toch maar iedereen imker maken? Hebt ge het ooit op ander gebied beleefd, althans met zulk een hardnekkigheid? Er moet dan wel een grote bekoring van het bijenleven uitgaan en het strekt den imker tot eer, dat hij van die bekoring ook zijn medemens wil laten genieten.
Maar met bekoring alléén is men nog geen imker en nu is het doel van dit stukje om al onze leden, die in aanraking komen met een beginner dezen, indien hij dit wenst, goede voorlichting te geven. Laten wij ons de tijd eens herinneren, dat wij zelf de eerste schreden op het imkerspad zetten en hoe dankbaar wij waren voor wat goede voorlichting. Help hem over de eerste moeilijkheden heen en laat hem zoveel mogelijk alles zelf uitvoeren, nadat ge hem een handeling hebt voorgedaan. Houdt niets voor Uzelf, stel er tenslotte prijs op, indien Uw leerling U gaat overtreffen.
Ook nu zijn er weer veel nieuwelingen tot onze vereniging toegetreden. Help hen!
En Gij leerlingen, toont U een gewillig leerling en tracht zo spoedig mogelijk op uw eigen kompas te varen. Gij en Uw leermeester zullen zich daarin verheugen.
Februari 1938 Maandschrift voor bijenteelt (nbbv).

Imkersvereniging Den Haag heeft een eigen bijenstand. Deze staat op Landgoed Reigersbergen (tussen Marlot en het Haagse bos).
Adres: Leidsestraatweg 51, 2594 BB Den Haag, achter de fruitmuren langs de toegangsweg naar het Louwman Museum.
Zie de openingstijden bij “contact”.

Bijenzwerm gezien?Lid wordenActiviteiten